Program konference

13. a 14. listopadu od 16:00 do 22:00 hodin
(Zkontrolujte si časové pásmo.)

Hlavní program a vybrané workshopy budou tlumočeny do češtiny. Poznámku o tlumočení najdete přímo v programu.

Sobota 13. listopadu 2021

15:30 - 16:00 hodin

Technický check-in

16:00 - 16:25 hodin

Přivítání a úvodní slovo

Tlumočení do:
češtiny, španělštiny, ruštiny, hebrejštiny

16:25 - 17:35 hodin

Hlavní řečnice

Tlumočení do:
češtiny, španělštiny, ruštiny, hebrejštiny

Vývoj dospělého

Marie Montessori skvěle zmapovala 4 plány vývoje dětí. Ve 24 letech je podle montessori metody dospělý člověk po všech stránkách kompletní. Znamená to, že jsme od té doby stále stejní?

Práce vývojového psychologa Robert Kegana posouvá tento pohled dále a přichází s teorií vývoje dospělého jedince. Popisuje postupný rozvoj nezávislého vědomí sebe sama a získávání vlastností spojovaných s moudrostí a sociální vyspělostí. Zamysleli jste se někdy nad tím, co to znamená být dospělým?

Jenifer G. Berger na konferenci odpoví na otázky o tom, jaké jsou jednotlivé vývojové fáze dospělých a jak jim rozumět. Budete mít možnost poznat, kde se nacházíte a také najít, kde byste si přáli být. To může být velmi užitečné pro lepší orientaci i pro nejadekvátnější odezvu ve vztazích v práci i ve vašem osobním životě.

Rozhovor s hlavní řečnicí bude mít Sue Pritzker. Bude v něm také prostor pro vaše otázky. Odejdete s úplně novým pohledem na sebe i ostatní. Získané poznatky budete moci uplatnit při práci s učiteli i rodiči.

17:35 - 17:50 hodin

Přestávka

17:50 - 18:35 hodin

Komunitní aktivita

Tlumočení do:
češtiny, španělštiny, ruštiny, hebrejštiny

Vést s lehkostí

Vytváření kultury lehkosti (radosti a humoru) v našich školách posiluje vztahy a odolnost naší komunity. Výzkumy ukazují, že lidé jsou velkorysejší, empatičtější a obětavější, když se společně smějí. Tato aktivita nám přinese nejen spoustu radosti, ale také nástroje, které poté můžete přenést zpět do své školní komunity.

18:35 - 19:05 hodin

Přestávka na kávu

19:05 - 20:15 hodin

Workshopy - série 5 paralelních workshopů

Letty Rising

Je to žádost o pomoc nebo touha po kontaktu?

EN, RU, ES

Kathy Minardi

Kultura růstu v prostředí montessori školy

EN, CZ, RU, ES

Mirka Vlckova

Přijímání zpětné vazby:

"Je tam někde poník?"

EN, ES

Jennifer Davidson

Jak zahrnout rodiče a pracovat s nimi?

EN, CZ, HE, RU, ES

Valaida Wise

Strategické plánování: Diverzita, rovnost a inkluze

EN, ES

20:15 - 20:30 hodin

Přestávka

20:30 - 21:20 hodin

Panelová diskuze s Montessori lídry

Tlumočení do:
češtiny, španělštiny, ruštiny, hebrejštiny

Jedním z hlavních témat letošní konference je „Budování zdravých týmů“ a výzvy, kterým při tom čelíme. Co si vlastně pod těmito slovy můžeme představit?

  • Co posiluje vztahy?
  • Jak to vypadá, když tým dobře spolupracuje?
  • A co dělat, když věci nejdou tak dobře?
  • Za jakých okolností tým roste?
  • Co mohu udělat jako lídr?

Naši panelisté budou odpovídat na otázky z této oblasti. Spolu navzájem i s celým publikem budou sdílet zkušenosti z každodenních situací ve svých školách. Budou mluvit o konkrétních řešeních problémů a nabízet další pohledy na fungování školních týmů v montessori prostředí.

21:20 - 21:25 hodin

Přestávka

21:25 - 21:45 hodin

Komunitní aktivita

Tlumočení do:
češtiny, španělštiny, ruštiny, hebrejštiny

Navazování kontaktů

Pojďme se propojit! Ano, i online se můžeme podívat jeden druhému do očí a společně sdílet radost a hravost. Při této rychlé a zábavné aktivitě si zahrajeme seznamovací hry a položíme další cihly do základů našich přátelství.

21:45 - 22:00 hodin

Závěr

Tlumočení do:
češtiny, španělštiny, ruštiny, hebrejštiny

Neděle 14. listopadu 2021

15:30 - 16:00 hodin

Technický check-in

16:00 - 16:20 hodin

Přivítání

Tlumočení do:
češtiny, španělštiny, ruštiny, hebrejštiny

16:20 - 17:00 hodin

Úvodní přednáška

Tlumočení do:
češtiny, španělštiny, ruštiny, hebrejštiny

Formativní hodnocení je důležitým stavebním kamenem všech montessori prostředí. Protože Maria Montessori vycházela při své práci z principů lidského vývoje, označujeme je jako formativní. Jako úvod k hlavní přednášce Dylana Wiliama si projdeme metody formativního hodnocení, které jako Montessori profesionálové již používáme. V tomto krátkém přehledu se budeme věnovat pozorování, třístupňové lekci, vstřícnosti k chybě a dalším Montessori nástrojům, jako rozcvičce ke zkoumání formativního hodnocení v širším vzdělávacím kontextu. 

17:00 - 17:10 hodin

Přestávka

17:10 - 18:50 hodin

Hlavní řečník

Tlumočení do:
češtiny, španělštiny, ruštiny, hebrejštiny

Formativní hodnocení v praxi

Před více než padesáti lety David Ausubel navrhl, že nejdůležitější zásadou efektivního vzdělávání je začít tam, kde se žák nachází, a ne tam, kde bychom chtěli, aby byl. Ačkoli to zní jednoduše, každý učitel ví, že význam vzdělávacích zkušeností, které žáci získávají, je často nepředvídatelný.

To znamená, že k vytvoření efektivního vzdělávacího prostředí musí pedagogové najít způsoby, jak získat důkazy o tom, co se děje v myslích žáků, a tyto důkazy použít k úpravě nebo přizpůsobení vzdělávacího prostředí tak, aby lépe vyhovovalo potřebám žáků - jinými slovy, k formativnímu hodnocení.

V této prezentaci Dylan Wiliam nastíní, jak mohou učitelé získávat důkazy o myšlení žáků, poskytovat žákům zpětnou vazbu, která je zaměřena na zlepšování, nikoli na hodnocení učení, a aktivizovat žáky jako vlastníky svého učení i jako zdroje učení pro své vrstevníky.

V závěru prezentace bude ukázáno, jak mohou vedoucí pracovníci škol podpořit učitele v rozvoji jejich praktik formativního hodnocení tím, že vytvoří a podpoří školní komunity učitelů zaměřené na jednoduchou myšlenku, že nejlepší způsob, jak zlepšit rozvoj dětí, je podpořit rozvoj jejich učitelů.

18:50 - 19:20 hodin

Přestávka na kávu s partnery

19:20 - 20:05 hodin

Komunitní aktivita

Tlumočení do:
češtiny, španělštiny, ruštiny, hebrejštiny

Infuze blaženosti

Tajemstvím šťastného života je najít to, co nás baví, jak jsme spokojení, svou blaženost, a vnést ji do své každodenní práce. To platí jak pro nás jako vedoucí pracovníky, tak pro naše usilovně pracující zaměstnance. Při této aktivitě se podělíme o nápady, praktické kroky a způsoby života, které zažehnou náš hluboký vnitřní plamen.

20:05 - 20:15 hodin

Přestávka

20:15 - 21:25 hodin

Workshopy - série 5 paralelních workshopů

Elizabeth Slade

Budování odolných montessori škol

EN, CZ, RU, ES

Sue Pritzker

Růst prostřednictvím řešení konfliktů:

Komunitní přístup

EN, CZ, RU, ES

Amy Williams

Rozpoznávání a práce s problematickým chováním v montessori třídě

EN, RU, ES

Wendy Moomaw

Vytvořit vliv prostřednictvím rozvoje dospělých

EN, ES

Teng-Chien Yu

Transformace připravených dospělých

EN, ES

21:25 - 21:30 hodin

Přestávka

21:30 - 21:45 hodin

Komunitní aktivita

Tlumočení do:
češtiny, španělštiny, hebrejštiny

Rozjeďte titulky!

Naší závěrečnou komunitní aktivitou je taneční večírek na rozloučenou a poděkování! Držme v rukou nápisy "sbohem", "děkuji" a speciální vzkazy našim novým i známým přátelům a zároveň se hýbejme a tancujme při hudbě. Je to čas oslavy a uznání našeho růstu jako jednotlivých lidí i jako komunity!

21:45 - 22:00 hodin

Závěr & toast

Tlumočení do:
češtiny, španělštiny, hebrejštiny

Už máte vstupenku na konferenci?