ONLINE GLOBÁLNÍ

KOMUNITNÍ KONFERENCE

13. - 14. Listopadu 2021
Hlavní řečník: Dylan Wiliam
Hlavní řečnice: Jennifer G. Berger
Tlumočení do češtiny
Vše v hlavní místnosti a vybrané workshopy.

"CESTA VPŘED"

Vytváření zdravě fungujících týmů a aktivní školní komunity

O čem konference bude?

Uplynulý školní rok představoval obrovskou výzvu, o které stále nevíme, zda je už u konce. Vstupuje do dveří budoucnosti, které jsou ještě neznámé, ale jsou tam, když se podíváme pozorně. Vnější rámec světa se velmi změnil, změnil se způsob jak komunikujeme, jak vedeme, jak udržujeme blízké vztahy. Tato krize nám dává příležitost vystoupit ze zajetých kolejí a zaměřit se na to, co je pro nás nejdůležitější.

V odkazu Marie Montessori věnujeme velkou péči tomu, aby prostředí co nejdokonaleji naplňovalo vývojové potřeby “nového dítěte” a každý den vidíme, jak se tvoří, jak přichází. Komunitu školy ovšem netvoří jen děti. Jsme v ní i my, dospělí, a na děti to má obrovský vliv.

Hlavním tématem konference bude “Vytváření zdravých týmů a aktivní školní komunity”. Jak máme vést, aby se každý v komunitě cítil jedinečný, přítomný sám v sobě, v tomto okamžiku, spojený s ostatními? Co vytváří toto bezpečí a sounáležitost? Během přednášek, panelových diskusí, workshopů a komunitních aktivit zkusíme objevit, co znamená “formativní” v širším slova smyslu. A jako každý rok budeme sdílet své zkušenosti s lidmi z celého světa, společně se smát a být si blízko.

Vstupenky

Všechny vstupenky zahrnují:

Plný přístup na živý přenos konference na Zoomu
Záznamy všech přednášek a workshopů
Přístup ke všem záznamům po dobu 3 měsíců po skončení konference. Nemusíte tak mít strach, že vám něco unikne!
Stanete se součástí globální montessori komunity lídrů
Získáte inspiraci a motivaci jít dále kupředu
I když prožíváme náročnější chvíle, je potřeba, abychom vytrvali a pokračovali v naší dobré práci.

Last Call

Platí do 13. listopadu 2021

Cena od 159$

Pro koho je konference určená?

  • Pro všechny bývalé, současné a budoucí montessori lídry.
  • Neúnavné vlastníky montessori škol, ředitele a administrátory.
  • Nadšené montessori učitele, asistenty a metodiky.
  • Kreativní lektory volnočasových aktivit.
  • Milující montessori rodiče a další příbuzné.
  • Všechny, kteří otevírají nebo plánují otevírat svou vlastní montessori školu.
  • Montessori nadšence.

Hlavní řečník: Dylan Wiliam

Dylan Wiliam je emeritním profesorem v oboru hodnocení ve vzdělávání na University College London. Během své pestré kariéry vyučoval na veřejných školách, vedl rozsáhlý testovací program, zastával různé správní pozice na univerzitě, a to včetně funkce děkana School of Education na King's College London. 

Věnuje se výzkumnému programu zaměřenému na profesní rozvoj učitelů v oblasti techniky hodnocení ve výuce jako nástroje pro podpou učení. Je autorem knih "Inside the Black Box""Zavádění formativního hodnocení". BBC natočila o jeho práci dokumentární seriál s názvem "The Classroom Experiment".

Hlavní řečnice: Jennifer Garvey Berger

Jennifer je mezinárodně uznávanou odbornicí na rozvoj dospělých. Posledních 20 let se pohybuje v akademickém prostředí, publikuje a pracuje s lídry v komplexním prostředí. Začínala jako učitelka angličtiny na střední škole, ale jejím hlavním zájmem se stala podpora dospělých. Nejprve na univerzitě a poté jako konzultantka a autorka několika knih.

Jennifer vytvořila několik nástrojů a přístupů, které pomáhají lídrům poradit si s komplexitou současného světa.

Všichni lídři mají společné to, že potřebují zlepšovat své fungování ve světě komplexity, nejistoty a změny.

Jennifer spolupracuje s mezinárodními společnostmi jako jsou Google či Wikipedie. Také se účastní mnoha mezinárodních konferencí a pomáhá lídrům a jejich týmům se dále rozvíjet.